Alert Miejski
Mobilne zwiedzanie
Alert Miejski

Alert miejski

Rozwiązanie systemowe, adresowane do jednostek samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych, służące zaangażowaniu mieszkańców w sprawę poprawy warunków życia i rozwiązywanie bieżących problemów codziennych (czystości, bezpieczeństwa, awarii, uszkodzeń, zniszczeń). Na całość rozwiązania składają się aplikacja webowa oraz aplikacje mobilne współpracujące z serwerem. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców służby komunalne otrzymują szybciej informacje o sprawach do realizacji, zadaniach do wykonania. System po stronie serwera usprawnia przepływ informacji i przyspiesza procesy decyzyjne. Udostępnienie mieszkańcom mobilnych narzędzi komunikacji buduje wizerunek władz samorządowych, usprawnia komunikację, wzmacnia zaangażowanie i aktywność mieszkańców.

Mobilny przewodnik

Narzędzie promocji turystycznej adresowane do jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania, stowarzyszeń, firm. Użytkownikiem mobilnego przewodnika w formie aplikacji na smartfony i tablety są turyści poszukujący informacji o odwiedzanych miejscach. Interaktywny przewodnik mobilny łączy w sobie wiele form prezentacji treści i funkcji: teksty w wielu wersjach językowych, zdjęcia, nagrania audio i video, lokalizacja GPS (prowadzenie do celu, orientacja w terenie), a także zbieranie opinii od użytkowników. Na rozwiązanie składają się aplikacje mobilne współpracujące z systemem zarządzania treścią, który zapewnia aktualizację informacji i nanoszenie poprawek.

Mobilny przewodnik
Mobilna konferencja

Mobilna konferencja

Kompleksowy system zapewniający obsługę konferencji od etapu rejestracji uczestników do podsumowania wydarzenia. W jego skład wchodzą min. narzędzia umożliwiające rozesłanie newslettera, zabukowanie miejsc w wybranym wydarzeniu - panelu, publikację profilu potwierdzonego uczestnika.